вдъхвам

1. draw a breath, breathe (in), inspire
вдъхвам дълбоко take a deep breath
2. прен. (внушавам) inspire (у някого s.o. with; in, into s.o.)
вдъхвам вяра у някого inspire s.o. with confidence, inspire confidence in s.o.
вдъхвам някому доверие win s.o.'s confidence
той не ми вдъхва доверие I don't trust him
* * *
вдъ̀хвам,
гл.
1. draw a breath, breathe (in), inspire; \вдъхвам дълбоко take a deep breath;
2. прен. (внушавам) inspire (у някого s.o. with; in, into s.o.); \вдъхвам вяра fill/inspire with hope, elate; \вдъхвам някому доверие win s.o.’s confidence; той не ми вдъхва доверие I don’t trust him.
* * *
breathe into; imbue{im`byu:}; inbreathe; prompt{prOmpt}
* * *
1. draw a breath, breathe (in), inspire 2. ВДЪХВАМ вяра у някого inspire s.o. with confidence, inspire confidence in s.o. 3. ВДЪХВАМ дълбоко take a deep breath: 4. ВДЪХВАМ някому доверие win s.o.'s confidence 5. прен. (внушавам) inspire (у някого s.o. with;in, into s.o.) 6. той не ми вдъхва доверие I don't trust him

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • вдъхвам — гл. внушавам, втълпявам, настройвам, влияя, повлиявам, будя, предизвиквам гл. подсказвам, пораждам, давам повод …   Български синонимен речник

 • вдъхвам енергия — словосъч. съживявам, оживявам, възбуждам, вдъхвам живот, ободрявам, въодушевявам …   Български синонимен речник

 • вдъхвам живот — словосъч. съживявам, оживявам, възбуждам, вдъхвам енергия, ободрявам, въодушевявам …   Български синонимен речник

 • възбуждам — гл. дразня, раздразням, сърдя, разсърдвам, гневя, разгневявам, нервирам, ожесточавам гл. предизвиквам, пораждам, създавам гл. раздухвам, разпалвам, възпламенявам, паля, запалвам, будя, събуждам гл. съблазнявам, изкушавам гл. вълнувам, развълнувам …   Български синонимен речник

 • въодушевявам — гл. вдъхновявам, настройвам, наелектризирам, екзалтирам, ентусиазирам, докарвам във възторг, окрилям, обнадеждавам гл. окуражавам, насърчавам, подтиквам гл. ободрявам, освежавам гл. развеселявам, оживявам, стимулирам гл. повдигам духа, изпълвам с …   Български синонимен речник

 • ободрявам — гл. насърчавам, поощрявам, обнадеждавам, въодушевявам, подтиквам, подбуждам, окуражавам, внасям бодрост, повдигам духа, подкрепям гл. оживявам, развеселявам, съживявам гл. подкрепям духовно, затвърдявам гл. освежавам гл. опреснявам гл …   Български синонимен речник

 • оживявам — гл. съвземам се, идвам на себе си, съживявам се, възвръщам се, окопитвам се, свестявам се, опомням се, отрезнявам, събуждам се, възраждам се, възкръсвам гл. оздравявам, изцерявам се, оставам жив, спасявам се гл. вдъхвам живот, развеселявам се,… …   Български синонимен речник

 • съживявам — гл. оживявам, вдъхвам живот, свестявам, възраждам, обновявам, възкресявам гл. възбуждам, стимулирам гл. възвръщам, възстановявам, повдигам гл. ободрявам, развеселявам гл. вдъхвам енергия, въодушевявам гл. разведрявам …   Български синонимен речник

 • внушавам — гл. втълпявам, вдъхвам, настройвам, подстрекавам, инспирирам, натрапвам мисъл, диктувам, продиктувам, съветвам, посъветвам, убеждавам, повлиявам, влияя, въздействувам, упражнявам влияние, пълня главата гл. насаждам гл. внедрявам гл. подсказвам,… …   Български синонимен речник

 • всявам — гл. внушавам, вдъхвам, втълпявам, всаждам, създавам, предизвиквам, възбуждам …   Български синонимен речник

 • втълпявам — гл. внушавам, вдъхвам, влияя, въздействувам, повлиявам, убеждавам, внедрявам, набивам, вбивам гл. насаждам, налагам, запечатвам в ума …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.